Visszahívást kérek


Árkalkulátor
Tanfolyam és Vizsgainfók
Vissza

Vizsga: június 10. (Péntek)

Vizsga: június 11. (Szombat)

Vizsga: június 13. (Hétfő)

Vizsga: június 17. (Péntek)

Jelentkezési határidő: május 26, június 02.

TANFOLYAMI ÉS VIZSGA INFÓK


GÉPKEZELŐ TANFOLYAM

Minden héten új tanfolyamot indítunk, amire tudsz jelentkezni.

Elméleti képzés

„A” modul: Általános munkavédelmi és egészségnyújtási ismeretek (több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle)

„B” modul: Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek (több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle)

„C” modul: Szakirányú gépspecifikus ismeretek (több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén minden egyes gépcsoport esetén el kell végezni, és vizsgát tenni belőle)

A tanfolyam csak tantermi formában 24 tanóra (3 x 8 tanóra) keretében végezhető. Tanfolyam alóli felmentés a FELMENTÉSEK bekezdésben leírtak szerint lehetséges.

A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján 1 tanóra 45 perc.

Gyakorlati képzés

  • Gépkezelési gyakorlat (géptípustól függően 2-8 tanóra)
  • Munka-, és balesetvédelmi ismeretek (1 tanóra, tanteremben vagy a gép mellett is oktatható)

A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján 1 tanóra 45 perc.

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgát azon tárgyakból kell tenni, amiből köteles volt az elméleti tanfolyamon részt venni.

 A KAV* (lásd lent) által kiadott Tantervi és Vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti vizsgafeladat teljesítése, amely szóban történik. A tanulónak annyi tételt kell húzni, amennyi gépcsoportból vizsgát kíván tenni, plusz további kettő tételt az elméleti képzés két általános tantárgyából. Minősítése megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.

Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen rész ismétlendő.

Gyakorlati vizsga

A KAV által kiadott Tantervi és Vizsgakövetelményekben meghatározott vizsgafeladat végrehajtása a gyakorlatban, melyet a vizsgabizottság előtt kell teljesítenie. Minősítése megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.

 

TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK:

Mivel az új rendszerben már nem OKJ szakképesítést szereznek a leendő gépkezelők, hanem jogosítványt, így a jogosítvány megszerzésére vonatkozó feltételek az irányadóak, azaz:

  • 18. életév betöltése
  • egészségügyi szempontból való alkalmasság, amely orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasságot igazol.

A korábbi gépcsoport besorolások köre jelentősen bővült. Jelenleg 82 gépcsoport kezelésére szerezhető gépkezelői végzettség.

FELMENTÉSEK

KORÁBBAN MEGSZERZETT VÉGZETTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELE GÉPKEZELÉSI JOGOSULTSÁG TEKINTETÉBEN

 

  1. Teljes elméleti felmentés

A Rendelet figyelembe veszi a korábban megszerzett szakképesítéseket oly módon, hogy a szakképesítés megszerzését követő újabb jogosultságok megszerzése esetén rész- vagy, teljes tanfolyami, illetve vizsga alóli felmentés lehetőségét kínálja.

Azon leendő gépkezelők részére, akik új gépcsoport vizsgát kívánnak tenni, és rendelkeznek könnyű-, vagy nehézgépkezelői, vagy a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó Építő-, és anyagmozgató gépkezelői OKJ bizonyítvánnyal, a Rendelet teljes felmentést biztosít a leendő képzés elméleti része, és a hozzá kapcsolódó vizsga elméleti része alól.

Magyarán bármilyen leendő elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól a könnyű-, és nehézgépkezelői végzettség teljes körű felmentést ad, ám az Építő-, és anyagmozgató OKJ szakképesítés már csak a gépcsoporton belüli felmentést teszi lehetővé. Például, ha valaki Targoncavezetői OKJ szakképesítéssel rendelkezik és új típusú vontató targonca jogosítványt kíván szerezni, akkor az új képzése elméleti része és a hozzá kapcsolódó vizsgája elméleti része alól teljeskörű felmentést kap a korábbi szakképesítése okán.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelet 1. számú mellékletében a „Targoncák és szállítógépek” besorolás alá kerültek a dömperek, valamint a szivattyúk és folyadékszállító gépek, de ezen gépek vonatkozásában a tanfolyami és vizsga elméleti része alóli felmentést a Földmunka- rakodó és szállítógépek OKJ szakképesítése biztosítja nem pedig a Targoncavezető OKJ szakképesítés, hiszen a korábbi besorolás szerint a Targoncavezető OKJ szakképesítés csak a targonca kezelésére terjedt ki.

b) Részleges felmentés

Azon leendő gépkezelők részére, akik a leendő vizsgájuk napjától számított 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznek a tanfolyamuk és a hozzá kapcsolódó vizsgájuk 3 elemből álló szóbeli része vonatkozásában 2 elemből felmentésben részesülnek.

Számunkra kérdéses volt, hogy az 5 évet mikortól kell számítani, a jogosítvány kiállításának napjától, vagy az utolsó bejegyzés napjától-e, de úgy véljük az tanuló-barátabb, ha az utolsó bejegyzést vesszük figyelembe, ám ennek eldöntése nem a mi kompetenciák, hanem a KAV hatáskörébe tartozó kérdéskör.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a felmentések tárgykörében arra is, hogy gyakorlati képzés alóli felmentés nem lehetséges, előzetes beszámítására mód nincs, gyakorlatot igazoló lap kiállítására lehetőséget a jogalkotó nem biztosított.

A korábban megszerzett gépkezelői jogosítványok érvényben maradnak. 

* KAV = Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont ( A régi Nemzeti Közlekedési Hatóság utódja)